tickle your senses, sharpen your mind.

privacy policy

introduction

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van choosewise.co. choosewise.co respecteert de privacy van alle gebruikers van de website choosewise.co en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dient u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door choosewise.co worden verwerkt zijn in te delen in twee categorieën:
– Persoonsgegevens die u zelf invult op het contactformulier, zoals uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
– ‘Traffic gegevens’ zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en er wordt naar uw ‘surfgedrag’ op de website van choosewise.co gekeken.

Aan welke derde partijen sturen wij uw persoonsgegevens

Choosewise.co neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Choosewise.co zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Choosewise.co stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden.

Traffic gegevens

Trafficgegevens worden verkregen door logfiles. Zoals de meeste standaard website servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals internet protocol (IP) adressen, type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina’s, type platform, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van de analyse van tendenzen, het beheer van de site, het traceren van gebruikersbewegingen in de gegevensverzameling, het opsporen van problemen met onze servers en het verzamelen van demografische gegevens voor algemeen gebruik. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Uw rechten

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Choosewise.co met een verzoek om toegang tot, wijziging van of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht uw gegevens te ontvangen in een gangbaar formaat. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact met ons opnemen door te email naar info@choosewise.co. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Algemeen

Choosewise.co behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@chooswise.co.

Laatst geupdate: April 2021

TOP